JS – pobieranie elementów

element = document.getElementById(‚id’);   pobieramy po id obiektu https://developer.mozilla.org/pl/docs/Web/API/Document/getElementById elements = document.getElementsByTagName(‚name’); pobieramy po nazwie tagu, np: wszystkie td   https://developer.mozilla.org/pl/docs/Web/API/Document/getElementsByTagName element = document.querySelector(‚.selectors’); pobieranie pierwszego elementu ze struktury DOM o klasie .selectors element = document.querySelectorAll(‚.selectors’); pobieranie wszystkich elementów ze struktury DOM o klasie .selectors   https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Document/querySelector document.getElementsByClassName(‚test’);
Wtyczki do WordPress

Popup Maker pl.wordpress.org/plugins/popup-maker/ https://wordpress.org/plugins/plugin-organizer/ https://wordpress.org/support/view/plugin-reviews/image-cleanup https://wordpress.org/plugins/what-the-file/ https://pl.wordpress.org/plugins/simple-301-redirects/ https://pl.wordpress.org/plugins/antispam-bee/ http://miwisoft.com/wordpress-plugins/miwoftp-wordpress-file-manager AddFunc Head & Footer Code Better Search Replace CodeStyling Localization Duplicator https://pl.wordpress.org/plugins/disable-comments/ https://wordpress.org/plugins/if-menu/ https://wordpress.org/plugins/leaflet-maps-marker/ https://wordpress.org/plugins/wp-page-load-stats/ https://pl.wordpress.org/plugins/seo-automatic-links/ https://pl.wordpress.org/plugins/wp-security-audit-log/ https://wordpress.org/plugins/tinymce-advanced/


Przepisanie DNS domeny bez czekania

Dla Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, 8.1 C:\Windows\System32\drivers\etc Edytuj plik host: Wygląda on następująco dla Visty7 64bit: ———————————————————————————————— # Copyright (c) 1993-2006 Microsoft Corp. # # This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows. # # This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each […]