JS – pobieranie elementów

element = document.getElementById(‚id’);   pobieramy po id obiektu https://developer.mozilla.org/pl/docs/Web/API/Document/getElementById elements = document.getElementsByTagName(‚name’); pobieramy po nazwie tagu, np: wszystkie td   https://developer.mozilla.org/pl/docs/Web/API/Document/getElementsByTagName element = document.querySelector(‚.selectors’); pobieranie pierwszego elementu ze struktury DOM o klasie .selectors element = document.querySelectorAll(‚.selectors’); pobieranie wszystkich elementów ze struktury DOM o klasie .selectors   https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Document/querySelector document.getElementsByClassName(‚test’);