JS – pobieranie elementów

element = document.getElementById('id');

 

pobieramy po id obiektu
https://developer.mozilla.org/pl/docs/Web/API/Document/getElementById


elements = document.getElementsByTagName('name');

pobieramy po nazwie tagu, np: wszystkie td

 

https://developer.mozilla.org/pl/docs/Web/API/Document/getElementsByTagName


element = document.querySelector('.selectors');

pobieranie pierwszego elementu ze struktury DOM o klasie .selectors

element = document.querySelectorAll('.selectors');

pobieranie wszystkich elementów ze struktury DOM o klasie .selectors

 

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Document/querySelector


document.getElementsByClassName('test');