Import przekierowań 301 – Problem z WordPress Redirection

Częstym problemem z importem przekierowań w WordPress jest samo przygotowanie wymaganego pliku CSV.

W standardowej sytuacji, dane mamy w dwóch tabelach.

Zakładając że dane znajdują się w komórkach A1 – skąd przenosimy i B1 – do kąd przenosimy do ich scalenia wystarczy formuła =A1&”,”&B1

Następnie wynik scalenia trzeba skopiować do nowej kolumny poprzez wklejenie specjalne ‚wklej wartość’

Arkusz zapisujemy jako CSV. Warto sprawdzić czy arkusz CSV został poprawnie zapisany. Do tego celu możemy użyć zwykłego systemowego notatnika.

Jeśli dane wyglądają

stronaa.pl,stronab.pl

wszystko wykonane jest poprawnie i powinno się zaimportować bez problemu.

Jeśli dane wyglądają

„stronaa.pl,stronab.pl”

znaczniki ” „ trzeba usunąć.